logo


Meniu

INTERVIU Ioana Mihaela Neacșu, fost inspector școlar general al Capitalei: Limitarea funcționării unor școli foarte slabe are un rol de protecție a elevului!

”Ar trebui să ne îngrijoreze, într-o mai mare măsură, riscurile educaționale la care sunt supuși elevii unei școli, în care nici un absolvent nu reușește promovarea examenului de Bacalaureat, decât încetarea existenței școlii respective”, susține Ioana Mihaela Neacșu, fost inspector general școlar al Municipiului București într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO

Ea explică noua legislație de la nivelul învățământului liceal și aspecte importante care țin de promovabilitatea la examenul de Bacalaureat:

Bună ziua, doamna inspector, spuneți-ne vă rog ce noutăți au apărut în utima perioadă la nivelul sistemului de învățământ și cum le comentați?

→ În primul rând aș dori să mă refer la adoptarea Ordinului pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, act normativ adoptat la începutul lunii septembrie. Acesta se referă la fundamentarea și aprobarea planurilor de școlarizare pentru unitățile de învățământ de stat la evidența efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular autorizate să funcționeze provizoriu și din acelea acreditate, precum și la procedura de organizare a rețelei școlare de către autoritățile publice locale, cu avizul conform al inspectoratului școlar.

Înțeleg că această metodologie, care practic stabilește ce unități și ce clase vor funcționa în anul școlar viitor, aduce noutăți față de metodologiile precedente.

→ Într-adevăr, așa este și de aceea am pornit discuția de la aceasta. Cred că este încă puțin cunoscut publicului larg faptul că, în conformitate cu prevederile din cuprinsul ei, unitățile de învățământ liceal, care au înregistrat un procent de promovabilitate de 0% la examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2019, nu mai au dreptul de a propune clase a IX-a de liceu cu frecvență zi pentru anul școlar viitor. Propunerile unităților de învățământ privind cifra de școlarizare, atât pentru filiera tehnologică cât și pentru filiera teoretică, pentru clasa a IX-a seral sau cu frecvență redusă, se vor face numai pentru absolvenții de gimnaziu din promoțiile anterioare, care nu au fost cuprinși până în prezent și care vor împlini 18 ani până la începutul anului școlar viitor.

Este această restricție aplicată liceelor cu rezultate slabe la Bacalaureat o măsură de sancționare a lor ? Se va ajunge astfel la desființarea unor licee?

→ În primul rând doresc să precizez că această măsură nu va afecta formațiunile de studiu existente deja în aceste licee, respectiv viitoarele clase a X-a, a XI-a și a XII-a/ a XIII-a. Ele vor continua să funcționeze în unitățile respective până la finalizarea liceului de către toate colectivele de elevi, indiferent de anul de studiu în care se află. Este posibil însă ca, fiind lipsite de un nivel de clase în viitorul an școlar, unele dintre unitățile de învățământ liceal care fac obiectul acestei decizii să nu se mai încadreze în prevederile art.19 din Legea Educației Nr.1/2011, cu alte cuvinte să coboare sub limita minimă de elevi necesară pentru funcționarea ca unitate de învățământ de stat cu personalitate juridică.

Și în această situație urmează să fie desființate?

→ Nu neapărat. Ele pot școlariza din nou la clasa a IX-a liceu zi în anii următori, cu condiția să-și îmbunătățească rezultatele la examenul de Bacalaureat sau pot propune, în cazul liceelor tehnologice (cele care reprezintă cea mai mare pondere din categoria, să o numim, ”Bac – 0%”), funcționarea cu clase de învățământ profesional și profesional dual. Dar dacă se va dovedi, că aceste școli nu sunt capabile de o ameliorare consistentă și rapidă a calității procesului educațional, care să genereze rezultate mai bune inclusiv la Bacalaureat, autoritățile administrației publice locale, împreună cu inspectoratele școlare, pot și trebuie să ia decizia de comasare a acestora și funcționarea celor care își pierd personalitatea juridică ca structuri ale altor unități de învățământ.

Eu cred că ar trebui să ne îngrijoreze, într-o mai mare măsură, riscurile educaționale la care sunt supuși elevii unei școli, în care nici un absolvent nu reușește promovarea examenului de Bacalaureat, decât încetarea existenței școlii respective. Astfel, cred că această măsură de limitare a funcționării unor școli foarte slabe are un rol de protecție a elevului și de înlăturare a discriminării lui, generate de diferențele foarte mari de calitate existente între diferite licee. Această decizie va genera totodată și o ușoară creștere a numărului de clase de învățământ profesional, iar în condițiile menținerii cifrei agreate de școlarizare la același nivel, se va produce și o direcționare implicită a absolvenților de gimnaziu cu medii mici la Evaluarea Națională către învățământul profesional.

Se menține prevederea conform căreia elevii cu media sub 5 să nu poată avea acces la liceu?

→ Așa cum știți, a fost emis un ordin de ministru care statuează această prevedere, dar înțeleg că se intenționează abrogarea sa. Această reglementare este discutabilă sub mai multe aspecte, pornind de la asigurarea libertății de opțiune a elevului, până la efectul de devalorizare și mai accentuală a învățământului profesional pe care l-ar induce. În plus, există un decalaj semnificativ între numărul de absolvenți de gimnaziu cu media sub 5 și capacitatea de școlarizare în învățământul profesional, mai redusă fiind aceasta din urmă. Ar trebui să existe o etapă preliminară de investiții, în resurse materiale și umane, care să poată asigura creșterea ofertei educaționale în învățământul profesional, sub aspect candidativ și calitativ, precum și o schimbare a mentalităților sociale.

Spre exemplificare, dacă la nivelul Capitalei în anul școlar precedent au funcționat un număr de 34 clase de învățământ profesional, pentru anul școlar curent am propus un număr de 79 de clase dintre care s-au realizat doar 56. Prin urmare, interesul și opțiunile pentru învățământul profesional sunt în continuare la nivel scăzut.

Revenind la interzicerea școlarizării la clasa a IX-a învățământ zi pentru liceele cu 0% la Bacalaureat, există multe astfel de cazuri ? Câte școli vor fi afectate de această măsură?

→ La nivelul capitalei există un număr de 3 unități aflate în această situație, 2 unități de masă și o unitate de învățământ special. La nivel național sunt 43 de licee, toate tehnologice, multe dintre ele fiind situate în mediul rural.

Vă mulțumesc!

3 dec 00:00
Comentarii