logo


Meniu

Cum poate fi prevenită și gestionată lipsa medicamentelor esențiale – o analiză comparativă a celor mai bune practici în UE

Lipsa medicamentelor care prezintă o importanță critică pentru pacienți, este o problemă din ce în ce mai mare în Europa. Starea de sănătate a pacienților este pusă în pericol dacă nu primesc medicamentele prescrise, în timp util. Prin urmare, lipsa temporară sau permanentă a disponibilității unor medicamente, în special a celor clasificate drept critice sau esențiale, reprezintă o preocupare considerabilă și accentuată în ultima perioadă, pentru autoritățile naționale de sănătate.

Răspunderea de a se asigura că medicamentele sunt disponibile revine tuturor părților interesate (de exemplu, producători, distribuitori angro ​​și farmacii). Lipsa medicamentelor este, cu toate acestea, o problemă complexă, care nu poate fi atribuită unui singur factor sau unui singur producător, distribuitor sau farmacie. Mai mult, soluția necesită colaborare și acțiune comună. Șefii agențiilor de medicamente au sarcina de a informa pacienții și medicii cu privire la discontinuităţile în aprovizionarea pieţei cu medicamente, în cazuri care acestea pot afecta sistemul de asistență medicală și sănătatea publică.

OMS definește medicamentele esențiale ca fiind produse farmaceutice de care populația are nevoie prioritară pentru îngrijirea sănătății. Medicamentele esențiale sunt destinate să fie disponibile în contextul sistemelor de sănătate funcționale, în stocuri continue și adecvate, în formele de dozare adecvate și cu o calitate asigurată. Pe de altă pare, un medicament, chiar și esențial, poate fi clasificat drept critic, în funcție de criterii privind utilizarea terapeutică - atunci cînd produsul afectează progresul afecțiunii sau supraviețuirea -, disponibilitatea alternativelor terapeutice și situația stocurilor la nivel național. Retragerea unui astfel de produs critic de pe piață sau neeliberarea sa, din motive de producție sau a defectelor de calitate, poate face mai mult rău pacientului decât rămânerea pe piață a produsului.

Deși în întreaga Europă nu există o definiție armonizată a „deficitului de medicamente” sau a „disponibilității medicamentelor”, pot fi identificate informații recent actualizate, cu privire la impactul asupra sănătății publice din toate statele membre. Autoritățile de reglementare din Europa și din afara ei colaborează din ce în ce mai mult pentru a limita impactul deficitului pentru pacienți.

În cele mai multe cazuri, deficiențele pot fi abordate la nivel național, în funcție de tipul de medicament și de tipul deficienței. În ceea ce privește transparența acestor lipsuri și informațiile furnizate de statele membre, HMA a întocmit o imagine de ansamblu pentru a face cunoscute public informațiile cu privire la problemele de disponibilitate, cele mai recente actualizări furnizate de autoritățile competente naționale din statele membre privind bunele practici în prevenirea și gestionarea discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente fiind datate 22 octombrie 2019.

3 dec 00:00
Comentarii